Hul 8

Næste opgave er et mellemlangt par 4 hul. Fra teestedet virker den brede fairway næsten konturløs, og kun en ravine danner bagkant for drivet. Find et sigtepunkt mod broen over ravinen, så udslaget ikke ender i den høje rough til højre eller venstre for fairway. Fra midten af fairway er der forhåbentlig et kort eller mellemlangt jern tilbage. Green er næsten uden niveauforskel, hvilket kamuflerer, at det er en banens dybeste. Slaget mod green kan variere flere køllelængder, så bemærk pindens placering og udvælg den rette kølle.

Nyhedsbrev i Aars Golfklub

Ønsker du at følge med i hvad der sker i Aars Golfklub?
Tilmeld dig nedenfor.