Lokalregler

Banemarkeringer

Hvide pæle   Out of bounds
Røde pæle og markeringer  Strafområder
Blå pæle og markeringer  Areal under reparation
Grøn top på pæle  Område med spilleforbud

Andre markeringer

Alle røde og blå pæle, afstandsmarkeringer, bænke, skraldespande, skilte, next tee skilte, vandingsanlæg og brønddæksler, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2 (markeringspæle m.v. må derfor ikke løftes eller fjernes)

Ved spil på hul 2, 9, 14 og 15, defineres out of bounds af den banenære kant af Tandrupvej.

Kodeks for god opførsel - adgangsforbud

I områderne med spilleforbud på hul 8, er der, som skiltet, tillige adgangsforbud. Spillere må ikke betræde området eller spille en bold, som ligger i området, men skal tage lempelse efter Regel 17.1e. Hvis bolden ligger i det generelle område og området med spilleforbud er til gene for spillerens stance eller sving, skal spilleren tage fuld lempelse uden straf efter Regel 16.1f(2). En bold, der er droppet, skal således droppes om, hvis der stadig er gene. Det er forbudt at fiske en bold op af vandet.

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out og bounds

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3)

To skønnede referencepunkter

A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.
I denne lokalregel betyder ”fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter. Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje). 

Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 17.7a.

Straf for overtrædelse af lokalregel

Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag.

Baneinformation

Alle afstande er målt i meter til midt green.

 • Rød markering i højre eller venstre side = 100m
 • Gul markering i højre eller venstre side = 150m

Anden nyttig information

Drikkevand findes ved håndvasken ved vaskeplads, ved boldautomaten på stien fra hul 2 til 3, samt på stien fra hul 9 til 10.

Kopperne under teeskilte må kun bruges til defekte tee og evt. cigaretskod. Alt andet affald skal i de opstillede skraldespande eller med hjem.

Mulighed for toiletbesøg på banen efter hul 5-12-15 og i klubhuset efter hul 9.

 

Regel- og Handicapudvalget Februar 2022

Nyhedsbrev i Aars Golfklub

Ønsker du at følge med i hvad der sker i Aars Golfklub?
Tilmeld dig nedenfor.