Ordensregler

Når du spiller  banen skal du overholde de regler, der er udstukket gennem DGU’s golf- og etiketteregler samt Aars Golfklubs Ordensregler.

 1. Der er tidsbestilling   hele døgnet via Golfbox på såvel 18 hulsbanen som 9 huls banen. 
  Der kan reserveres tid i op til 14 dage før tee-off.
 2. Alle spillere, der går ud i tidsbestillingsperioden, skal bekræfte deres tid via Golfbox på touchskærmen i klubhuset senest 10 minutter før start ellers gives tiden fri. 
  Der kan kun bookes én tid pr. dag. Dog kan der bookes ny tid samme dag, hvis denne tid er mere end 5 timer efter først bookede tid.
 3. På tidspunkter, hvor der er pres på banen, bl.a. i week-ends og på helligdage, har 4- og 3 bolde fortrinsret og baneservice er bemyndiget til at sammensætte øvrige spillere til 4- eller 3 bolde.
 4. En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er tomt hul foran. Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem.
 5. Alle spillere på 18 huls banen skal altid kunne fremvise gyldigt DGU kort eller tilsvarende godkendt udenlandsk.
 6. Det er kun tilladt at starte fra 1. tee på 18 huls banen med mindre andet er vedtaget i turneringsbetingelserne. Starter og matchledelse kan dog give tilladelse til start fra andre teesteder med henblik på en bedre afvikling af spillet. Spillere, der er startet fra 1. tee har fortrinsret.
 7. Greenfeekort skal altid bæres synligt på bag’en.
  Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, vil omgående blive bortvist fra banen.
  Medlemmer af Aars Golfklub skal anbringe klubbens opdaterede bagmærke tydeligt på bag’en.
  I private runder må der max. spilles 4-bolde.
 8. Træning må kun ske på træningsområderne. Træningsbolde må ikke  anvendes på banen.
 9. Dresscode: Det henstilles , at spillere er iført tækkelig påklædning – eksempelvis poloshirt eller anden overdel med ærmer og krave, samt at shorts ikke er kortere end til midt på låret.
 10. Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal fjernes straks.
 11. Langsomt spil skal undgås. En 4-bold skal kunne gennemføre en runde på max 4 timer og 16 min.
 12. Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen.
 13. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring Klubhuset.
 14. Private buggies   (golfbiler) må kun benyttes efter aftale.
 15. Overtrædelse af Ordensreglerne, herunder færdsel på arealer med adgangsforbud,  vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne. 

Nyhedsbrev i Aars Golfklub

Ønsker du at følge med i hvad der sker i Aars Golfklub?
Tilmeld dig nedenfor.