Tirsdagsklubben

 

Vi spiller 18 huller hver tirsdag, når dagens længde tillader det.

 -----

2017 sæsonen sluttede den 10. oktober med generalforsamling:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af bestyrelse for 2018
 5. Evt.

 

Referat:

 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Johansen, som på bedste vis varetog dette hverv.

 Formandens beretning

Jens Jensen aflagde beretning:

Tirsdagsklubben har i 2017 haft 40 medlemmer mod 44 i sidste sæson.

Der er spillet 25 matcher i løbet af sæsonen, hvilket er det samme som sidste år.

Vi lagde ud den 28. marts med gunstart og karrysuppe efter matchen. 26 spillere gennemførte matchen over 9 huller.

Allerede fra den 18. april var dagens længde tiltaget så meget, at vi kunne spille 18 huller.

Vi har til en vis grad være tilsmilet af vejrguderne – der har ikke været en eneste aflysning på grund af vejret, en enkelt gang var der dog kun 4 spillere der gennemførte.

Vi kunne godt ønske os flere medlemmer og ikke mindst spillere. Hen over hele sæsonen ligger indtægterne fra matchfee på 70% af sæson 2016, svarende til i gennemsnit 16 spillere pr. spilledag.  Det er selvsagt ikke tilfredsstillende. Årsagerne er sikkert mange, men der er ingen tvivl om at Regionsgolf, Limfjordsgolf og til dels Fritspil er hårde konkurrenter. Hertil kommer et antal uofficielle klubber i klubben. Der er trods alt grænser for, hvor mange 18-hullers runder man kan nå at spille på en uge. Tirsdagsklubben er som udgangspunkt en 18-hullers klub og det er bestyrelsens opfattelse, at dette er en del af klubbens berettigelse, og at det således ikke giver mening at tale om at reducere klubben til en 9-hulers klub. Det fungerer udmærket med 9 huller i Mandagsklubben, men det lader vi dem om.
Det bliver også fra tid til anden drøftet, om vi i stedet skulle have deciderede herre- og dameklubber. Det har der jo ikke været tradition for i Aars GK, og medlemstallet i Tirsdagsklubben giver vel heller ikke grobund for at danne 2 klubber. Vi hører gerne generalforsamlingens holdning til dette.
Tirsdagsklubben har været markedsført på Aars GK’s generalforsamling, på Facebook, ved opslag, udsendelse af mails mv., men det har ikke været i stand til at vende kurven.

Vi kan ikke holde til den nedadgående tendens ret meget længere, men der er trods alt grund til at takke dem der trofast støtter op om klubbens aktiviteter uge efter uge.

Der har været arrangeret 2 udflugter.
Forårsudflugten var et aftenarrangement og gik til Jammerbugtens Golfklub, hvor 22 spillere deltog.
Sommerudflugten var en heldagstur til Øland Golfklub, igen med 22 deltagere.
Begge arrangementer levede op til bestyrelsens forventninger. Specielt sommerudflugten gør vi jo lidt ekstra ud af og vi fornemmer på tilbagemeldingerne at det falder i deltagernes smag.

Den 30. maj var vi inviteret til Løgstør til den årlige venskabsmatch. Vi valgte i år at involvere hele Aars GK i et forsøg på at generobre alle pokalerne. Selv om det ikke lykkedes, var vi dog flere spillere fra Aars end fra Løgstør.

I lighed med sidste år, har vi igen i år haft én gunstart pr. måned. De øvrige tirsdage har man selv skullet booke en tid på Golfbox, hvilket giver god fleksibilitet, hvis man er nødt til at til- eller framelde sig i sidste øjeblik. I Tirsdagsklubben ønsker vi jo også at tilgodese medlemmer som er på arbejdsmarkedet, så vi tror på at denne fleksibilitet er velkommen. Vi har haft booket et par tider sidst på eftermiddagen til ”boldrende”, hvor man bare kan møde op uden forhåndsreservation. Vi har så sat hold med dem der er dukket op. Enkelte har benyttet sig af denne mulighed.
I denne sæson har vi åbnet for at der kan spilles hele tirsdagen fra solopgang til solnedgang, bortset fra de tirsdage, hvor der er månedsmatch. Enkelte af klubbens ”gamle” medlemmer har benyttet sig af dette, men initiativet har tilsyneladende ikke tiltrukket nye spillere.

Vi har, i forbindelse med månedsmatcherne, forsøgt os med andre spilformer end Stableford – eksempelvis Foursome, Fourball, Texas Scramble, Svensk slagspil, puttekonkurrence osv.
Vi hører gerne de tilstedeværendes holdning til disse forskellige spilformer, herunder om vi skal fortsætte med disse og i givet fald hvilke og hvor ofte.
Vi vil også gerne høre, om der er stemning for flere gunstarter pr. måned?

Vi har haft 3 gennemgående konkurrencer i år. Lene har ført et detaljeret regnskab og uddelte præmier til følgende vindere:

- Største handicapreduktion, opdelt i 3 hcp grupper:

Gruppe A: Ib Nielsen Reduktion: 1,8
Gruppe B Inger Nielsen Reduktion: 1,7
Gruppe C Dieter Kreyscher Reduktion: 2,6


- Oftest fremmødt
  Vinderen blev: Svend Larsen med 15 gange

- En gennemgående turnering, hvor de 6 bedste scores pr. spiller var tællende.
  Vinderen blev: Svend Larsen med 33,5 point

Som det vil fremgå af kassererens beretning, har vi en fornuftig økonomi i Tirsdagsklubben på trods af at klubben har givet pæne tilskud til udflugterne samt 1.000 kr. til Mr. Wood. Bestyrelsen finder at kassebeholdningen ved udgangen på sæsonen er tilstrækkeligt til at starte næste sæson.

Til sidst vil vi gerne takke Nielsens Autoværksted ved Brian Nielsen, som har været vores boldsponsor i år.

Vi ses igen ved overgang til sommertid i 2018. Tak får i år.

Aflæggelse af regnskab

Lene aflagde regnskabet på vegne af Nils

Hovedtallene er:

Kassebeholdning primo 9.150 kr. Kassebeholdning ultimo 7.100 kr.
Kontingent og matchfee 25.800 kr. Præmier, udflugter, tilskud m.m. 27.850 kr.
Altså et underskud på  2.050 kr.    

 

 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen er nominelt på 5 personer. I det forløbne år har der kun været 4 medlemmer i bestyrelsen, hvilket fungerer udmærket med det aktuelle aktivitetsniveau.

Lene og Aase modtog begge genvalg.

 

Evt.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen forud for generalforsamlingen men bestyrelsen fik dog lidt at arbejde videre med:

Forsamlingen var tilsyneladende enig i bestyrelsens holdning om at der ikke umiddelbart er grobund for deciderede herre- og dameklubber. Videre drøftelser i den retning, må i givet fald være op til bestyrelsen i Aars GK.

Bestyrelsen skal overveje, om der skal være flere gunstarter end den ene vi har haft pr. måned. Der er dog ikke stemning for spisning mere end én gang pr. måned, men der kan jo godt være lidt samvær og præmieuddeling efter hver gunstartsmatch.

Der var overvejende god opbakning til at fortsætte med forskellige spilformer, men det skal ikke nødvendigvis være ved alle gunstarter. Bestyrelsen overvejer dette.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bestemmelser for Tirsdagsklubben

1. Tirsdagsklubben  

Tirsdagsklubben er åben for alle medlemmer af Aars Golfklub - uanset handicap.
Gæstespillere fra Aars GK og andre klubber kan deltage uden for præmierækken mod betaling af dobbelt matchfee og evt. greenfee. Kan ikke deltage i udflugter.

2. Sæsonen

Sæsonen starter ved overgang til sommertid og slutter i ugen inden efterårsferien.
Du kan se tirsdagsklubbens sæsonprogram ved at klikke her.

3. Spilledage   

Der spilles tirsdage med start mellem solopgang og 18.00

Månedsmatch sidste tirsdag i måneden:
Sidste tirsdag i måneden, vil der være match med gunstart kl. 16:30 og tilmelding på Golfbox. Matchledelsen sætter holdene på forhånd og scorekort udleveres ved fremmøde og betaling. Mødetid vil være 10 – 20 minutter før gunstarten.
Der sættes hold med nogenlunde ens handicap, men dog under hensyntagen til, hvem der ønsker at køre i bil sammen.
Efter matchen vil der være spisning og præmieuddeling for dagens match samt for de foregående tirsdage, hvor der endnu ikke måtte være uddelt præmier.

Øvrige tirsdage:
De øvrige cirka 3 tirsdage booker man selv en starttid på golfbox mellem solopgang og klokken 18. Her kan man naturligvis selv bestemme, hvem man vil spille sammen med. Med den udvidede "åbningstid" tilgodeses såvel det arbejdende folk, som de der foretrækker at spille i dagtimerne. Alle starter på hul 1.
Har man ikke en aftale med andre spillere, kan man møde op ved hul 1 klokken 16 eller 16:30, hvor der vil være "boldrende" og man sætter hold med de spillere, der møder op.
Bestyrelsen opfordrer til, at man finder sammen i 4-bolde, så der opnås et optimalt flow på banen. Matchfee betales i pengekassen i klubhuset og man krydser sig af på den fremlagte medlemsliste – helst inden man går ud. Efter runden afleveres de underskrevne scorekort sammesteds.
Det er muligt at booke tid på Golfbox to uger frem i tiden.

4. Matcherne er over 18 huller

Af hensyn til mørkets frembrud starter vi ud med at spille 9 huller. Derefter trapper vi løbende op til henholdsvis 12, 15 og 18 huller. Ved 12 og 15 huller kan der ikke ske nogen handicapregulering. En lignende nedtrapning vil ske sidst på året. Se i øvrigt Spilleplanen.
Alle scorekort, bortset fra 12 og 15 hullers runder, indberettes på Golfbox, så der sker handicapregulering.
Som udgangspunkt spilles Stableford, dog med varierende spilleformer ved månedsmatcherne.
Der spilles i max 4 handicapgrupper med mindst 10 spillere i hver gruppe.
Der er præmie til første-, anden- og tredjepladserne i hver gruppe.
Præmier uddeles på tirsdage med gunstart.

5. Kontingent

Der betales et årligt tirsdagsklubkontingent på 100 kr. Juniorer betaler ikke kontingent.
Matchfee er 20 kr. Gæstespillere 40 kr. + evt. greenfee.

6. Sæson 2017

 • Tirsdag den 28. marts tager vi hul på den nye sæson i TIRSDAGSKLUBBEN.
  Der er gunstart klokken 16:30. Tilmelding på Golfbox senest søndag klokken 18:00.
  Efter årets første match er der suppe og orientering om årets program, udflugter samt pointsystem m.m. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til årets program.
  Kan man ikke deltage første gang, er der dog stadig håb, idet medlemmer optages hele sommeren!
 • Der arrangeres 2 udflugter til andre golfbaner. I foråret en aftenudflugt og i eftersommeren en heldagsudflugt.
 • Der er 3 gennemgående konkurrencer:
  1) En gennemgående turnering, hvor points fra hver spillet runde registreres. For hver spiller er sæsonens 10 bedste scores tællende.
  2) Største handicapreduktion gennem sæsonen – opgjort for 3 lige store handicapgrupper.
  3) Flittigste tirsdagsgolfer: Hvem har spillet flest tirsdage?
  Ved lighed trækkes der lod om præmien.
 • Generalforsamling med beretning, aflæggelse af regnskab og valg af bestyrelse, afholdes den 10. oktober 2017 i forbindelse med den planlagte match.

7. Bestyrelse

Funktion

Navn

Telefon

E-mail

Formand Jens Jensen 40 19 86 05 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer Nils Ramdal 40 19 86 01 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær Lene Bechmann 40 29 60 29 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Matchmaker Aase Hougaard 29 90 94 73 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
×

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Accepter